Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Leven - Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

De meest interessante formule waarmee u als zelfstandige een aanvullend pensioen kan opbouwen is het ‘Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen’, verkort het VAPZ. Hiermee kan u een pensioen opbouwen, maar ook uw nabestaanden beschermen tegen het risico van een vroegtijdig overlijden.

Het fiscaal voordeel van het VAPZ
 
De premies van het VAPZ kan u jaarlijks aftrekken van uw belastbaar inkomen (als beroepskosten). Het bedrag van de aftrekbare premies is beperkt tot 8,17% van uw geherwaardeerd beroepsinkomen van 3 jaar geleden (waarop ook uw sociale bijdrage wordt berekend). Daarenboven verminderen uw toekomstige sociale bijdragen doordat u belastbare basis daalt. Door die combinatie kan u een flink percentage (tot 78%) van uw spaarinspanning recupereren via de belastingen.

Naast de gunstige fiscale behandeling in de opbouwfase kent het VAPZ een voordelig belastingregime bij uitkering van het contract.

Het sociaal VAPZ: nog meer premie fiscaal aftrekbaar
 
U kan ook kiezen voor het sociaal VAPZ. Via deze formule kan u een hogere premie van uw belastingen aftrekken dan bij het gewone VAPZ, namelijk tot 9,40% in plaats van 8,17% van uw beroepsinkomen. Om hiervan te kunnen genieten moet wel minstens 10% van de premie gespendeerd worden aan zogenaamde solidariteitsprestaties.

Deze solidariteitsprestaties kunnen verschillen van onderneming tot onderneming, maar omvatten doorgaans bijkomende regelingen in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Ook dekkingen bij faillissement, ernstige ziekte, afhankelijkheid,… kunnen worden aangeboden.

Een VAPZ, ook voor zelfstandigen zonder vennootschap
 
Interessant om te weten is dat een VAPZ kan worden afgesloten door zelfstandigen zonder vennootschap. Ook de meewerkende echtgenoot of partner met maxistatuut kan een VAPZ afsluiten. Zo kunnen ook zij een extra bedrag opzij zetten voor hun pensioen.

Om meer te weten over de mogelijkheden die het VAPZ biedt, kan u terecht bij ons.

Andere formules om als zelfstandige een aanvullend pensioen op te bouwen

Verzekeraars bieden, behalve het VAPZ, nog enkele andere formules aan op maat van de zelfstandige. Naar gelang uw beroepssituatie heeft u de keuze uit één of meer van onderstaande aanvullende pensioenen:

Schematisch overzicht van alle mogelijkheden voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen:

Schema pensioenmogelijkheden zelfstandigen

Vorige

Reacties zijn gesloten.