Groepsverzekering

Leven - Groepsverzekering

Een groepsverzekering via de werkgever. Waarover gaat het?

Een groepsverzekering biedt een enorme meerwaarde voor uw pensioenopbouw. Het is een interessant extralegaal voordeel dat uw werkgever kan aanbieden aan (een categorie van) zijn werknemers. Hij is hiertoe echter niet verplicht.

Niet alleen uw werkgever, maar ook de sector waarbinnen uw onderneming valt, kunnen u een groepsverzekering aanbieden. Dit is ondertussen het geval in heel wat sectoren.

De groepsverzekering wordt afgesloten bij een verzekeringsonderneming. Het pensioenbedrag van de verzekering zal worden uitgekeerd wanneer de werknemer met pensioen gaat. Daarnaast kan de verzekering ook voorzien in een aantal andere dekkingen, zoals bijvoorbeeld overlijden.
In België zijn zeven op tien werknemers aangesloten bij een pensioenplan. Dat gebeurt via een groepsverzekering of een pensioenfonds waarin de werkgever en/of de werknemer bijdragen storten. Het overgrote deel van de werkgevers – meer dan 95% - kiest voor een groepsverzekering.

Waaruit bestaat een groepsverzekering?

Het belangrijkste onderdeel van de groepsverzekering is de pensioenopbouw. Via de groepsverzekering bouwt u als werknemer een kapitaal of rente op die u wordt uitbetaald wanneer u met pensioen gaat. Een groepsverzekering kan er bovendien voor zorgen dat er een kapitaal of rente wordt uitbetaald aan de nabestaanden die u in het contract heeft vermeld indien u overlijdt vóór u de pensioenleeftijd hebt bereikt.

De groepsverzekering kan echter ook nog andere onderdelen bevatten:

  • Een hospitalisatieverzekering
  • Een uitkering bij arbeidsongeschiktheid
  • Een verzekering tegen inkomensverlies (door ziekte of ongeval)

De werkgever is vrij om de modaliteiten van de groepsverzekering te bepalen. Daardoor verschilt de groepsverzekering van onderneming tot onderneming.

Wie betaalt voor uw groepsverzekering?

Uw werkgever, uzelf, of allebei.

De groepsverzekering wordt gefinancierd via premies. Deze kunnen alleen worden betaald door de werkgever, alleen door de werknemer, ofwel betalen zowel de werkgever als de werknemer elk een deel van de premies.

Op de gestorte bijdragen wordt een belastingvoordeel verkregen, maar enkel als de bijdragen een wettelijk vastgelegde grens niet overschrijden.
Indien u als werknemer mee betaalt voor de groepsverzekering betekent dit niet dat u maandelijks zelf een bedrag moet betalen aan de verzekeraar. In de praktijk houdt de werkgever de werknemersbijdrage namelijk direct af van het loon dat hij u moet storten.

De belasting op de groepsverzekering

De groepsverzekering wordt belast op het moment van de uitkering. Het volledige bedrag is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%, en een Riziv-bijdrage van 3,55%.

Daarna wordt er een personenbelasting geheven op het saldo, behalve op het gedeelte dat u via winstdeelname werd toegekend:
Indien u tussen uw 60e en 65e op vervroegd pensioen gaat, bedraagt de personenbelasting 16,5%. Er wordt een uitzondering voorzien voor het gedeelte dat gevormd werd met persoonlijke bijdragen vanaf 1993. Dit wordt belast aan 10%.

Op het gedeelte opgebouwd via werkgeversbijdragen geldt vanaf 1 juli 2013 evenwel een afwijkend regime : indien het kapitaal uitgekeerd wordt na 1 juli 2013, je 60 of 61 jaar bent en je jouw wettelijk pensioen op dat moment niet opneemt, wordt dit kapitaal belast aan 20% op 60-jarige leeftijd en aan 18% op 61-jarige leeftijd.

Indien het bedrag van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op 65-jarige leeftijd en u tot dan actief bleef, wordt het volledige bedrag slechts belast tegen 10%.

Indien het aanvullend pensioenplan aangewend werd in het teken van een vastgoedverrichting is een afwijkend gunstig fiscaal regime van toepassing.

Op deze personenbelasting wordt een gemeentetaks geheven waarvan het percentage verschillend is naar gelang de gemeente waar u woonachtig bent (gemiddeld zo’n 7,5%).

Samenvatting van de belastingen op de groepsverzekering

Vorige

Reacties zijn gesloten.