Groepsverzekering zelfstandigen

Leven - Groepsverzekering zelfstandigen

Zelfstandige bedrijfsleiders met een regelmatige en maandelijkse bezoldiging kunnen aan een bijkomende pensioenopbouw doen via een groepsverzekering voor zelfstandigen.

Daarnaast kan een deel van de premies naar gelang de keuze van de zelfstandige bedrijfsleider aangewend worden voor aanvullende dekkingen zoals hospitalisatie, vervangingsinkomen, overlijden, overlijden door ongeval en/of invaliditeit door ongeval.

Om meer te weten over de mogelijkheden die een groepsverzekering voor zelfstandigen biedt, kan u bij ons terecht.

Reacties zijn gesloten.