Bijstand

Partners - Bijstand

Bijstandverzekering ofwel reis(bijstand)verzekeringen.

Hiervoor bestaan verschillende formules:
- Voor één persoon, een echtpaar, een gezin of meerdere personen
- Met of zonder dekking voor de auto - depannage
- Annulatieverzekering
- Tijdelijk contract of jaarcontract
- Privé of professionele rijzen
- ...

Inhoud van de verzekering:

Bijstand Personen: In België kan uw reisverzekeraar u voor u op reis vertrekt doeltreffend helpen door u gezondheids- of welzijnsinformatie te verstrekken. Wanneer zich tijdens een reis een geval van ziekte of een ongeval voordoet kan hij eveneens thuis bijstand verlenen tijdens en na een hospitalisatieperiode (hulp bij huishoudelijke taken, kinderopvang voor kinderen onder de zestien jaar, …).
In het buitenland biedt de reisbijstand naast een uitgebreide medische bijstand zeer vaak bovenop de terugbetalingen van de sociale zekerheid de garantie op terugbetaling van de in het buitenland gemaakte medische kosten, net als de medische kosten voor nabehandeling in België van in het buitenland gedekte zorgen.

Bijstand Voertuigen: De bijstand aan voertuigen zorgt voor pechverhelping ter plaatse indien mogelijk of het slepen (depannage) van het voertuig bij panne of een ongeluk. Sommige verzekeringen stellen ook een vervangwagen ter beschikking. Die waarborgen zijn een aanvulling op uw verplichte BA Autoverzekering en valt ook buiten de omniumverzekering.
De bedoeling is dat u snel en doeltreffend uw weg kan voortzetten zowel in België als in het buitenland, bijvoorbeeld in geval van een ongeval, tanken van verkeerde brandstof, lekke band, platte batterij, elektrisch probleem,... Ofwel lost de pechverhelper het technisch probleem ter plaatse op, ofwel wordt het voertuig weggesleept naar een garage en ontvangt de verzekerde een vervangingsvoertuig.

Annulatieverzekering: De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van de niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis. Net als de reisverzekering kan de annuleringsverzekering voor een tijdelijke periode gesloten worden, voor een welbepaalde reis, of voor een jaar voor alle tijdens een jaar geplande reizen.

 

 

Reacties zijn gesloten.