Rechtsbijstand

Partners - Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is er in de eerste plaats om uw rechten te kennen en – als dat nodig is – die rechten zoals in de polis bepaald ook te verdedigen, of u nu zelf een schadevergoeding wil bekomen dan wel wanneer u zichzelf moet verweren tegen de claim van iemand anders. En dat zonder dat de zaak moet geëscaleerd zijn tot een gerechtelijke, administratieve of andere procedure. In veel gevallen kan een minnelijke schikking het onheil reeds oplossen. Indien dat toch niet het geval is, zal de rechtsbijstandsverzekering de proceskosten en de erelonen aan advocaten en experten dekken.

Rechtsbijstand is niet verplicht maar wel noodzakelijk

De rechtsbijstandsverzekering is geen verplichte verzekering. U vindt ze vaak als bijkomende verzekering bij een andere verzekering. Zo zit in de familiale verzekering vaak een luik “rechtsbijstand” en kan u bij uw motorrijtuigenverzekering (autoverzekering) meestal ook kiezen of u er een rechtsbijstandsverzekering bijneemt of niet. Zulke rechtsbijstandverzekeringen kaderen dan in de verzekering die u afsloot (hier: familiale verzekering en motorrijtuigenverzekering).

Een volledige aparte en ruimere/gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekering kan ook en raden wij u ook aan. Deze bieden vaak ook gecombineerde dekkingen en mogelijkheden die niet bij in de beperkte formules opgenomen zijn van uw motorrijtuigenverzekering of familiale verzekering.

Vrije keuze van advocaat

Voor welk type rechtsbijstandsverzekering u ook gaat, u bent steeds vrij in de keuze van advocaat of elke andere persoon die de vereiste kwaliteiten bezit om uw belangen te verdedigen. Let wel: indien uw keuze voor een advocaat ingaat tegen het advies van uw verzekeraar, dan kan het zijn dat u slechts de helft van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Dat is namelijk het geval indien de geraadpleegde advocaat de visie van de verzekeraar bevestigt. Komt u door het kiezen van uw advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer u de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken.

Waarom is de rechtsbijstandsverzekering nuttig?

De toegang tot het recht en het gerecht is niet gemakkelijk, niet alleen omdat een gerechtelijke procedure ingewikkeld en lang is, maar ook omdat er hoge kosten aan verbonden zijn (advocaat, deskundige, deurwaarder, gerechtskosten, …) en de afloop ervan onzeker is. U bent in uw recht maar u wilt uzelf gewonnen geven uit vrees voor de kosten van de vordering en de hele rompslomp of omdat u niet weet tot wie u zich moet richten.
Daarom kan het nuttig zijn te investeren in een rechtsbijstandsverzekering: u betaalt nu een premie die u, de dag waarop u het nodig heeft, recht geeft op juridisch advies, bijstand om uw geschil minnelijk te regelen of, mocht een procedure voor een rechtbank noodzakelijk blijken, een vergoeding van de kosten en honoraria van uw advocaat alsook van de gerechtskosten.

Rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar?!

Sinds 01/09/2019 is de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar. Let wel op, voor de fiscaal aftrekbaarheid moet het contract aan een aantal minimumvoorwaarden voldoen (o.a. moet dit een contract zijn afgesloten bij een onafhankelijke rechtsbijstandsverzekering, bovendien moeten er een aantal minimumwaarborgen opgenomen zijn in het contract.) Voor meer info raden wij u aan contact op te nemen met ons kantoor!

 

 

Reacties zijn gesloten.