Huuraansprakelijkheid

Varia - Woning - Huuraansprakelijkheid

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Voor een huurder is een brandverzekering tevens wettelijk verplicht sinds 01/01/2019 voor zijn huuraansprakelijkheid (dekt de schade te dekken die hij kan veroorzaken aan de huurwoning of aan anderen (derden) en waarvoor hij aansprakelijk is) Tevens is het aangeraden om zijn eigen inboedel te dekken die in rook kan opgaan bij een schadegeval

Als huurder uw eigen goederen beschermen

Als huurder wil u vast en zeker ook uw eigen meubels en andere persoonlijke goederen beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,… En dan hebben we het nog niet over diefstal.

Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) beschermt u uw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Uw huurdersaansprakelijkheid dekken

Als huurder bent u aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning die u huurt. U heeft namelijk sinds 01/01/2019 de wettelijke verplichting om deze verzekering af te sluiten. Dit aangezien u verplicht bent tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals u ze ontvangen heeft terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst. Als huurder wordt u automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die u heeft veroorzaakt, tenzij u het tegendeel kan bewijzen.

Aansprakelijkheid tegenover derden dekken

Elke burger is aansprakelijk voor de schade die hij aanricht aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Om als huurder uw aansprakelijkheid tegenover derden – bijvoorbeeld de buren – te verzekeren, heeft u nood aan een brandverzekering. Als er bij u een brand uitbreekt, wordt u als huurder automatisch aansprakelijk gesteld voor een brand die in de huurwoning ontstaat, tenzij – zoals hierboven al werd vermeld - u het tegendeel kan bewijzen. Als die brand zich verspreidt en overgaat tot naburige woningen (andere appartementen in hetzelfde gebouw bijvoorbeeld), bent u als huurder ook aansprakelijk voor die schade. De buur of zijn verzekeraar wendt zich bijgevolg tot u om het schadebedrag te recupereren. En dan komt een brandverzekering van pas want die zal dit bedrag voor u betalen.

Afstand van verhaal tegen de huurder

Een eigenaar die een woning verhuurt kan een brandverzekering aangaan met een “afstand van verhaal” tegen zijn huurder.

Dat wil zeggen dat de verzekeraar van de eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren na het vergoeden aan de eigenaar van de schade die door de brandverzekering gedekt is.

Toch loopt de huurder in dit geval nog altijd een paar belangrijke risico’s omdat de brandverzekering met afstand verhaal de verzekering van de huurder niet volledig vervangt:

  • De huurder is niet betrokken in de overeenkomst tussen de eigenaar en diens eigen brandverzekeraar. Als huurder weet u dus niet of uw huisbaas naar behoren verzekerd is. Als de eigenaar onderverzekerd is, kan hij zich tot u wenden voor de schade die hij niet vergoed gekregen heeft door zijn brandverzekeraar. Zorg er dus voor dat ook in de huurovereenkomst afgesproken wordt dat de eigenaar afstand doet van verhaal tegenover u als huurder.
  • U heeft persoonlijke goederen (meubels, spullen,…) en daar houdt de verzekering tussen uw huisbaas en zijn verzekeraar helemaal geen rekening mee. Wilt u deze beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,…? Dan moet u zelf een brandverzekering aangaan voor uw goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
  • U bent aansprakelijk voor de schade die u aanricht aan derden. Uw buren bijvoorbeeld: als een brand veroorzaakt door uw persoonlijke goederen overslaat naar de woning van uw buur. U bent dan aansprakelijk waardoor de buur of zijn verzekeraar zich tot u kan keren om de geleden schade te recupereren. Ook in een dergelijke situatie kan uw eigen goederenbrandverzekering u uit de nood helpen.

Besluit: Zelfs als de eigenaar een brandverzekering heeft afgesloten met een afstand van verhaal, heeft u er alle belang bij om na te gaan met uw verzekeraar hoe u zich het beste beschermt tegen deze risico’s.

Vorige

Reacties zijn gesloten.