Diefstalverzekering

Varia - Woning - Diefstalverzekering

De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering ze niet standaard bevat. U moet deze dekking onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering.

Wat dekt de diefstalverzekering?

Als u de dekking diefstal onderschrijft bij uw brandverzekering, beschermt u zich tegen diefstal en vandalisme. Met jaarlijks 75.000 diefstallen in Belgische woningen is deze optionele dekking zeker de moeite waard om te overwegen.

De diefstalverzekering dekt bij:

 • Inbraak (bv. een geforceerde deur of venster)
 • Inklimming (bv. door een ladder te plaatsen en via een raam van de bovenverdieping)
 • Gebruik van valse sleutels
 • Gebruik van gestolen of verloren sleutels
 • Heimelijke binnendringing (bv. iemand die zich voordoet als een medewerker van de energieleverancier die de meterstanden komt opnemen.
 • Binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden of van huispersoneel.
 • Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd.

De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

Wie is tegen diefstal verzekerd?

De goederen moeten zich bevinden in de woning waarvoor u de diefstaldekking hebt afgesloten. Als aan die voorwaarde voldaan is, zijn volgende mensen tegen diefstal verzekerd:

 • de verzekeringsnemer, dat is de persoon die de verzekering aangegaan is
 • de echtgenoot van de verzekeringsnemer
 • alle personen die in de woning wonen die verzekerd is
 • het huispersoneel
 • de werknemers of vennoten van de verzekeringsnemer in de uitoefening van hun functie (bijvoorbeeld wanneer de verzekering afgesloten werd op naam van een vzw, dan is de beheerder van die vzw verzekerd)

Wat dekt de diefstalverzekering niet (altijd)?

Niet alle diefstalverzekeringen dekken de diefstal van huisdieren of delen van uw woning die demonteerbaar zijn (bijvoorbeeld glas-in-loodramen of trappen).

Tenzij de algemene voorwaarden iets anders vermelden, dekt een diefstalverzekering de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten de woning (tenzij soms tuinmeubelen) niet.

Aan welke algemene voorwaarden moet voldaan zijn om aanspraak te maken op de diefstaldekking?

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden als u aanspraak wil maken op uw diefstaldekking.

Zo moet de woning die u verzekert, regelmatig bewoond zijn. In de meeste gevallen laat de verzekeraar toe dat de woning 90 nachten per jaar niet bewoond is.

Daarnaast verwacht de verzekeraar dat u een aantal elementaire veiligheidsmaatregelen neemt zoals van een normaal voorzichtig persoon verwacht kan worden, zoals alles op slot doen als er niemand thuis is.

Als het verzekerde bedrag erg hoog ligt, bijvoorbeeld omdat u zeer waardevolle spullen in huis hebt, zal de verzekeraar de woning inspecteren en eventueel aanvullende preventiemaatregelen opleggen, zoals bijvoorbeeld een alarmsysteem.

Hoeveel krijgt u vergoed in geval van diefstal?

In de bijzondere voorwaarden van het diefstalverzekeringscontract staan een aantal maximumbedragen opgesomd voor de schadevergoeding. Meestal worden die bepaald voor elk voorwerp, ongeacht van welke aard, en wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor het geheel aan juwelen en geldwaarden (cash, cheques,…),…

Ook voor wat er zich in kelders, zolders, garages en bijgebouwen bevindt, geldt meestal een maximumbedrag voor de schadevergoeding. Ook voor het geheel van de goederen die tijdelijk elders dan in de woning opgeslagen zijn geldt een maximumbedrag. Soms zijn tuinmeubelen ook gedekt, maar ook daarbij kan een maximumbedrag gelden.

Vorige

Reacties zijn gesloten.