Omnium

Varia - Mobiliteit - Omnium

Naast de verplichte BA motorrijtuigenverzekering (autoverzekering) waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) moet worden gedekt bij het gebruik van een motorvoertuig op de openbare weg, kan u nog andere dekkingen afsluiten naar keuze.

Deze bijkomende dekkingen zijn dus niet verplicht en zorgen meestal voor de vergoeding van de eigen schade van de verzekeringnemer. Het begrip OMNIUM, dat “all-riskverzekering” betekent, is een controversieel begrip en kan aldus aanleiding geven tot misverstand omdat hieronder verschillende onderwerpen kunnen begrepen worden.

Bij een omnium, ook nog wel “casco” genoemd, moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden.

In tegenstelling tot de dekking van de BA motorrijtuigenverzekering, waar de bepalingen ervan op wettelijke basis zijn vastgesteld in een modelovereenkomst, zullen de voorwaarden van de omniumverzekering contractueel worden bepaald en dus afhangen van de specifieke contracten van iedere verzekeraar. Hierbij blijven wel de regels van toepassing die gedicteerd worden in de algemene verzekeringswet.

De verschillende dekkingen die kunnen onderschreven worden zijn:

  • Brand, Diefstal, Glasbreuk, Natuurelementen en Aanrijding door dieren (De mini-omnium)
  • De materiële of eigen schade aan het voertuig + hier bovenvermelde waarborgen (De volledige omnium)

Uiteraard kunnen op de markt naargelang de verzekeraar verschillende formules worden aangeboden.

Het verband met de BA motorrijtuigenverzekering

Wie een omniumverzekering wil aangaan, moet zijn BA motorrijtuigenverzekering (mogelijks uitgesteld) ook bij de omniumverzekeraar onderschrijven.

Enkele cijfers

Voor de dekking eigen schade kan men stellen dat ongeveer 20 % van de voertuigen onder een dergelijke dekking verzekerd is. De schadefrequentie bedraagt 14 % met een gemiddelde kostprijs rond 2.000 euro. Voor de andere waarborgen is 40 % van de voertuigen gedekt. Hier wordt de hoogste schadefrequentie genoteerd bij glasbreuk met 6,90 % met een gemiddelde kostprijs van 326 euro. De hoogste gemiddelde kostprijs vindt men echter terug in de dekking Brand met 4.400 euro. Hier is het duidelijk dat de frequentie erg laag is maar dat in de meeste gevallen een brand het totaal verlies van het voertuig betekent.

Vorige

Reacties zijn gesloten.