Bestuurdersverzekering

Varia - Mobiliteit - Bestuurdersverzekering

Een bestuurdersverzekering beschermt iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. Deze dekking verzekert ook de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan.

De inzittenden van een voertuig zijn voor dergelijke schade reeds gedekt door de wet op de zwakke weggebruikers. Maar deze geldt niet voor de lichamelijke schade van de aansprakelijke bestuurder. Een bestuurdersverzekering is dus geen overbodige luxe.

Verschillende waarborgen en formules

Op de verzekeringsmarkt bestaat een verscheidenheid aan formules. Zo vindt men verschillende waarborgen:

  • terugbetaling van de hospitalisatiekosten en medische verzorging
  • terugbetaling van het verlies ingevolge arbeidsongeschiktheid
  • betaling van een kapitaal of een rente ingevolge invaliditeit
  • betaling van een kapitaal ingevolge overlijden.

De kapitalen kunnen vooraf forfaitair worden overeengekomen of worden gelijkgesteld aan de terugbetaling volgens de gemeen recht regels.

  • Er zijn ook verschillende formules:
  • dekkingen voor motorrijders en bromfietsers
  • dekking van de bestuurder van het omschreven voertuig
  • dekking van de verzekeringnemer als bestuurder in eender welk voertuig
  • dekking van de hele familie als bestuurder
  • En de meest uitgebreide verkeerspolis waarin de dekking verleend wordt in alle mogelijke situaties waarmee een weggebruiker geconfronteerd wordt.

Een contract met subrogatie

Dit betekent dat de verzekeraar nadat hij vergoedde volgens het contract, zich kan keren tegenover een derde die mogelijk aansprakelijk is voor het ongeval. De aansprakelijke zal met deze uitgave zal rekening moeten houden wanneer in gemeen recht tegen hem bijkomende vergoeding zal gevraagd worden. Met andere woorden het slachtoffer heeft met dit contract geen hogere vergoeding dan wat in gemeen recht op een aansprakelijke kan verhaald worden. Een dergelijk contract zal dus goedkoper zijn dan een contract zonder die clausule. In deze omstandigheden dient de vergoeding volgens dit contract te worden aanzien als een voorschot in afwachting dat mogelijke discussies over de aansprakelijkheden opgelost worden.

Een contract zonder subrogatieclausule

Dit betekent dat de verzekeraar zich niet kan keren tegen een derde mogelijks aansprakelijk voor het ongeval. Dit heeft tot gevolg dat het slachtoffer bovenop de vergoeding volgens dit contract, zich nog volledig kan laten vergoeden door de aansprakelijke volgens de regels van het gemeen recht. Beide vergoedingen zijn dus cumulatief.

Vorige

Reacties zijn gesloten.