Arbeidsongevallen Huispersoneel

Varia - Gezinsleven - Arbeidsongevallen Huispersoneel

De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze vergoedt uw personeel voor hun lichamelijke schade als gevolg van een ongeval terwijl ze voor u of uw gezin aan het werk zijn. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de weg van en naar hun “werkplek”, namelijk uw woning.

Het moet dus wel degelijk gaan om ongevallen die zich voordoen in de professionele sfeer of op de normale weg van en naar de werkplek. Als een vriendin op vrijdagnamiddag komt poetsen - en u haar daarvoor betaalt - en ze valt van een ladder, is ze verzekerd. Komt ze op zondag op de koffie en valt ze van de trap, dan is ze daarvoor niet verzekerd.

De verzekering geldt in principe voor normale huishoudelijke taken. Als uw personeel geregeld risicovolle taken zou moeten uitvoeren, moet u dit melden aan de verzekeraar. Het is belangrijk dat u de verzekeraar verwittigt als uw huispersoneel geregeld gevaarlijke taken zou moeten uitvoeren. Doet u dat niet, dan kan de verzekeraar bij u komen aankloppen om de schadevergoedingen die hij uitbetaalde – helemaal of voor een deel – van u terug te eisen.

Meestal stelt een standaardpolis een limiet aan het aantal dagen – afhankelijk van het soort prestatie – dat het huispersoneel mag presteren.
De tewerkstelling moet zich ook altijd in de privé-sfeer situeren. Tewerkstelling in dienst van een bedrijf of in het kader van de beroepsactiviteit van een natuurlijke persoon, kan nooit verzekerd worden in een polis “huispersoneel”.

In de meeste polissen staat ook dat het ongeval bij u thuis (of op de weg daarvan of daar naartoe, de zogenaamde “arbeidsweg”) moet gebeuren. Indien uw huispersoneel ook boodschappen moet doen, spreek er dan over met uw verzekeraar.

Wie is verzekerd?

Iedereen die u aanwerft om tegen betaling en onder uw gezag bepaalde taken te verrichten in het kader van uw gezinsleven, wordt beschouwd als huispersoneel en is dus verzekerd.

Als volgende maand uw buurvrouw tegen betaling komt helpen op een communiefeest bij u thuis, is ook zij verzekerd. U hoeft dat niet mee te delen aan de verzekeraar.

Wie is niet verzekerd?

Als u de personen die u helpen niet vergoedt voor hun prestaties, worden ze niet als huispersoneel aanzien en zijn ze niet verzekerd.

Ook zelfstandigen kunnen nooit als huispersoneel aanzien worden.

Ook personen die bijvoorbeeld met dienstencheques werken, moeten niet door u verzekerd worden. Achter hen staat een onderneming die voor hen een arbeidsongevallenverzekering moet aangaan.

Welke kosten vergoedt een verzekering "huispersoneel"?

Een verzekering huispersoneel dekt conform de arbeidsongevallenwet (zoals dit ook het geval is voor andere werknemers) de lichamelijke schade na een ongeval, zoals de medische kosten, het loonverlies wegens arbeidsongeschiktheid of overlijden, de verplaatsingskosten die het slachtoffer moet maken door het ongeval.

Wat als ik mijn huispersoneel niet verzeker?

De verzekering huispersoneel is een wettelijk verplichte verzekering als u huispersoneel aanneemt. Als u deze verzekering niet aangaat, heeft dat zijn gevolgen.

Het slachtoffer kan dan vergoed worden door het Fonds voor Arbeidsongevallen. Maar u zal, als werkgever, deze vergoedingen aan het Fonds moeten terugbetalen. En dan is er ook nog de strafrechtelijke vervolging voor deze inbreuk op de wet.

 

 

Vorige

Reacties zijn gesloten.