Beroepsaansprakelijkheid

Varia - Bedrijfsleven - Beroepsaansprakelijkheid

Wat is een verzekering professionele BA?

De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep.

De doelgroep van de verzekering professionele BA of beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn zelfstandigen (vrije beroepen), kmo's, grote ondernemingen,...die een in hoofdzaak intellectuele activiteiten uitoefenen. Die verzekering dekt de intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Het gaat in het algemeen over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants,...

Welke schade dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Net als de polissen BA-uitbating en BA-producten of na levering, dekt de verzekering professionele BA de lichamelijke, materiële en immateriële schade.

Wie is verzekerd?

Een professionele BA-verzekering dekt de verzekeringnemer, dit is de onderneming zelf of de zelfstandige zelf, voor hun aansprakelijkheid en die van de personen voor wie ze instaan.

Hoeveel kost een verzekering professionele BA?

De premie wordt berekend op basis van de omzet en wordt vastgesteld op basis van de activiteit van de onderneming en de verzekerde bedragen. Meestal is er een franchise opgenomen in de polis.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De meeste professionals die actief zijn in gereglementeerde sectoren, zijn, hetzij wettelijk hetzij deontologisch, verplicht om een verzekering professionele BA te sluiten: advocaten, accountants, verzekeringstussenpersonen, artsen, architecten, landmeters-experten, reisorganisatoren en reisbemiddelaars.,...

Het belangrijke verschil tussen een verzekering BA-uitbating en een verzekering beroepsaansprakelijkheid is dat de verzekering BA-uitbating de ‘buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid’ vergoedt voor schade die u toebrengt aan derden (bv. u bent op bezoek bij een klant en stoot een computerscherm omver). De verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt ook de ‘contractuele aansprakelijkheid’ voor schade die u tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden (beroepsfouten) aanricht.

 

Vorige

Reacties zijn gesloten.