Bedrijfsleven

Varia - Bedrijfsleven

  • Objectieve Aansprakelijkheid: Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing. Meer info
  • B.A. Onderneming: Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijkheid kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken. Meer info
  • Beroepsaansprakelijkheid: De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep. Meer info
  • B.A. Bestuurder (Bedrijfsleidersverzekering): Wie als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde betrokken is bij de werking van een handelsvennootschap of een vzw kan aansprakelijk zijn in de uitvoering van zijn of haar functie. Meer info
  • Arbeidsongevallenverzekering: Als u een arbeidsongeval heeft, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden. Meer info

Reacties zijn gesloten.