Oldtimerleeftijd wordt opgetrokken van 25 naar 30 jaar

De afgelopen regering versoepelde nog de gebruiksbeperkingen voor oldtimers. Zo viel onder meer de kilometerlimiet weg en mogen deze voertuigen tegenwoordig ook ’s avonds en ’s nachts de baan op. Details over die regeling vind je hier.

 

De leeftijd wordt opgetrokken

Momenteel beschouwt de Belgische staat (ja, dit is federale materie) een voertuig als een oldtimer of een ‘historisch’ voertuig als het de leeftijdsdrempel van 25 jaar overschreden heeft. Die leeftijd wordt opgetrokken naar 30 jaar. Dat is meer in overeenstemming met de andere Europese landen. Italië is de grootste uitzondering, want dat beschouwt auto’s al vanaf 20 jaar als oldtimers. Maar ook dat land zal zich moeten aanpassen. De wijziging volgt immers op een Europese maatregel die naast de leeftijd ook nog twee andere beperkingen oplegt aan de auto’s in kwestie.

  • het specifieke voertuigtype wordt niet langer geproduceerd
  • het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan

Omdat die twee laatste categorieën een kwestie van interpretatie zijn, hoeven eigenaars van bijvoorbeeld verbouwde of getunede oude voertuigen zich nog niet meteen zorgen te maken.`

De leeftijdsgrens van 30 jaar is al sinds 2014 van toepassing voor de import van oude voertuigen van buiten de Europese Unie.

Wanneer gaat de nieuwe regeling in?

België heeft 3 jaar de tijd om z’n wetgeving aan te passen. Dat betekent dat de nieuwe definitie uiterlijk in 2017 wet moet zijn en dat de toepassing niet later kan ingaan dan 2018. Maar het staat de bevoegde instanties vrij om de aanpassingen sneller door te voeren. Dat kan in theorie ook nog dit jaar.

Komt er een overgangsregeling?

Ja, er komt een overgangsregeling voor voertuigen die reeds de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben, maar bij de nieuwe reglementering nog geen 30 jaar oud zullen zijn. Daarover is een voorakkoord tussen het kabinet van minister Galant en de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen (BFOV). Maar concrete afspraken zijn nog niet gemaakt.

En de oldtimerverzekering?

Oldtimers genieten niet enkel van een voordelig inschrijvingstarief en een lage verkeersbelasting. De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien speciale premies voor deze spaarzaam gebruikte voertuigen. Ze hanteren daarvoor in principe hun eigen definities, maar het ligt in de lijn der verwachtingen dat deze hun criteria zullen afstemmen op de heersende wetgeving.

 

Bron: https://www.auto55.be/nieuws/26371-oldtimerleeftijd-wordt-opgetrokken-van-25-naar-30-jaar

Reacties zijn gesloten.