Commerciële Platen

Commerciële platen

Proefrittenplaat

Voor wie?
Alleen constructeurs, onderzoekscentra en bedrijven die testritten uitvoeren (niet meer garages en herstellers).

Gebruik?
Proefritten in het kader van een testprogramma.

Handelaarsplaat

Voor wie?
Groot- of kleinhandelaars van voertuigen.

Gebruik?
Voor promotie en verkoop van het voertuig.

Voorwaarden?
Bij elke aanvraag/hernieuwing – 12 facturen kunnen aantonen van de afgelopen 12 maanden voorafgaand aan btw-controle.

Beroepsplaat

Voor wie?
Koetswerkmakers en herstellers.

Gebruik?
Testen na herstelling of bekomen van een technische keuring.

Voorwaarden?
Plaat mag slechts 5 dagen/jaar/voertuig gebruikt worden.
Specifiek attest moet in de wagen beschikbaar zijn.

Nationale plaat

Voor wie?
Elke natuurlijke of rechtspersoon.

Gebruik?
Voor keuring of levering van het voertuig (koop of verkoop).

Voorwaarden?
Kan slechts eenmaal/jaar/voertuig aan eenzelfde houder afgegeven worden. Gekoppeld aan één voertuig voor max. 20 dagen. Automatische schrapping plaat.


Bijkomende info

Kostprijs: Proefrit-, Handelaars- & Beroepsplaat
– Plaat + Kentekenbewijs: € 130,00
– Kentekenbewijs (hernieuwing/verlies): € 71,00

Kostprijs: Nationale plaat
– Plaat + Kentekenbewijs: € 75,00

Bij aanvraag: Proefrit-, Handelaars- & Beroepsplaat
Dient de juiste NACE-BEL code in de statuten opgenomen te zijn.
Aanbieden bij BTW kantoor voor het bekomen van het elektronisch Stiron signaal voor de aanvraag/verlenging.

Reacties zijn gesloten.